Zsidóság a dualizmus kori Magyarországon

Varga László (szerk.)

A zsidóság asszimilációja hosszú ideig zavartalanul folyt Európában. Igaz, a befogadó nemzetek viszonya a zsidóság integrációjához országonként eltérő volt, illetve a beolvadás tempója is különbözött, s ennek következtében a zsidó közösségek sorsa is másképp alakult. Nincs olyan európai közösség, melynek elpusztítását megérthetnénk vagy akár felidézhetnénk anélkül, hogy az adott közösség történelmét ismernénk.

A kötet célja, hogy prezentálja a dualizmus kori „előzményeket”, vagyis a holokauszt körüli vitákból okulva tekintsen vissza az Osztrák-Magyar Monarchia évtizedeire. Izgalmas kihívás, kötetbe szerkeszteni azt, aminek végső soron nincs köze a magyarországi zsidóság iirtásához, de mégis egyfajta előzményét adja. Hiszen nem a dualizmus korából, nem a sikeres asszimilációból, de még csak nem is annak a kudarcából ered a holokauszt tragédiája.

Pannonica Kiadó, Budapest,  2005.
291 oldal
2490 Ft
ISBN: 963-7319-18-2
A kötet megjelenését a Habsburg Történeti Intézet támogatta.

 

További könyveink