Küldetés

A soknemzetiségű és oly sok ellentéttől szabdalt közép-európai térség számára intellektuálisan különösen fontos az, hogy összehasonlító módon tárgyalja az itt élő népek történetét. Ez látszólag egyszerűnek tűnik, hiszen itt majd 400 éven át egy olyan keretben éltek az emberek, amely multikulturális és multietnikus volt. Történelmük is ezen belül értelmeződött. Ebben a térségben a négy évszázados – a 16. századtól a 20. század elejéig, az első világháború végéig terjedő – időszakot a Habsburg Birodalom léte határozta meg. A konfliktusok, az integrációs és dezintegrációs mechanizmusok, a kulturális, társadalmi és politikai kölcsönhatások, a gazdasági folyamatok a Habsburg Monarchia keretei között érvényesültek. Változott jellegük, erejük – magának a Monarchiának is változtak a határai –, de nem változott az, hogy a Habsburg múlt a térség egészének integráns része volt. A nemzeti történetírások – érthetően – a maguk szempontjai szerint felszabdalták ezt a közös múltat. A 20. század utolsó harmadának intellektuális folyamatai azonban újra felfedezték az egykorúan létezett, s új szempontokkal dúsított közös múltat. Ezt a folyamatot nagyban segítette, hogy a Habsburg Birodalom utódállamainak jelentős része tagja lett az Európai Uniónak, amely jelszava szerint: „Egység a sokféleségben”. Az intellektuális folyamatok és az Uniós tagság erősítették azt az intellektuális késztetést, amely kész túlnyúlni a nemzeti kereteken, és a lokálist a globálissal igyekszik összekötni.

A Habsburg Történeti Intézet 2003-ban jött létre. Születésében egyaránt szerepet játszott a tudománytörténet szellemi horizontjának változása, a múlt újra felfedezett tágabb kontextusa és az európai összefüggések jelentőségének a politikai változások mentén kikristályosodott tudatosodása.

A Habsburg Történeti Intézet tehát egyszerre eredmény és kezdet. Intézményesített kezdete azoknak az intellektuális változásoknak, amelyek újra felfedezhetővé teszik közös múltunkat.

2011-re a magyar kormány úgy határozott, hogy a Habsburg Történeti Intézet önállóságának jogi alapját képező Közalapítványt megszünteti, s az Intézetet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részévé teszi.

 

Gerő András
a Habsburg Történeti Intézet igazgatója

Munkatársak

Rendezvények

Frontmozi: Frantz (2016)

Frontmozi-vetítéssorozatunk 2018. évi első alkalmán François Ozon 2016-os alkotását tekinthették meg a Kino Café Moziba látogatók.

2018. január 10.
bővebben

Frontmozi: Égi bárány (1970)

Október 11-én, első világháborús alkotásokat felvonultató Frontmozi-vetítéssorozatunk újabb állomásán a legendás magyar filmrendező, Jancsó Miklós Égi bárány című 1970-es filmjét láthatják a Kino Café Moziba látogató érdeklődők.

2017. október 11.
bővebben

Mária Terézia konferencia a Magyar Nemzeti Múzeum Dísztermében

A Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány, a Habsburg Történeti Intézet és a Magyar Nemzeti Múzeum Mária Terézia, a magyarok királynője című rendezvényével emlékezik meg Mária Terézia születésének 300. évfordulójáról.

2017. szeptember 20.
bővebben

Frontmozi: Elcserélt ember (1938)

Szeptember 13-án, első világháborús alkotásokat felvonultató Frontmozi-vetítéssorozatunk nyári szünet utáni első állomásán az Elcserélt ember című, 1938-as magyar filmet láthatják a Kino Café Moziba látogató érdeklődők.

2017. szeptember 13.
bővebben

Frontmozi: Imposztorok (1969)

Első világháborús alkotásokat felvonultató Frontmozi-vetítéssorozatunk nyári szünet előtti utolsó, júniusi állomásán az 1969-es Imposztorok című magyar filmet láthatták a Kino Café Moziba látogató érdeklődők.

2017. június 14.
bővebben

Frontmozi: Flyboys – Égi lovagok (2006)

Első világháborús alkotásokat felvonultató Frontmozi-vetítéssorozatunk májusi állomásán a 2006-os Flyboys – Égi lovagok című angol–amerikai filmet láthatták a Kino Café Moziba látogató érdeklődők.

2017. május 10.
bővebben

Könyveink

Vetítő