Küldetés

A soknemzetiségű és oly sok ellentéttől szabdalt közép-európai térség számára intellektuálisan különösen fontos az, hogy összehasonlító módon tárgyalja az itt élő népek történetét. Ez látszólag egyszerűnek tűnik, hiszen itt majd 400 éven át egy olyan keretben éltek az emberek, amely multikulturális és multietnikus volt. Történelmük is ezen belül értelmeződött. Ebben a térségben a négy évszázados – a 16. századtól a 20. század elejéig, az első világháború végéig terjedő – időszakot a Habsburg Birodalom léte határozta meg. A konfliktusok, az integrációs és dezintegrációs mechanizmusok, a kulturális, társadalmi és politikai kölcsönhatások, a gazdasági folyamatok a Habsburg Monarchia keretei között érvényesültek. Változott jellegük, erejük – magának a Monarchiának is változtak a határai –, de nem változott az, hogy a Habsburg múlt a térség egészének integráns része volt. A nemzeti történetírások – érthetően – a maguk szempontjai szerint felszabdalták ezt a közös múltat. A 20. század utolsó harmadának intellektuális folyamatai azonban újra felfedezték az egykorúan létezett, s új szempontokkal dúsított közös múltat. Ezt a folyamatot nagyban segítette, hogy a Habsburg Birodalom utódállamainak jelentős része tagja lett az Európai Uniónak, amely jelszava szerint: „Egység a sokféleségben”. Az intellektuális folyamatok és az Uniós tagság erősítették azt az intellektuális késztetést, amely kész túlnyúlni a nemzeti kereteken, és a lokálist a globálissal igyekszik összekötni.

A Habsburg Történeti Intézet 2003-ban jött létre. Születésében egyaránt szerepet játszott a tudománytörténet szellemi horizontjának változása, a múlt újra felfedezett tágabb kontextusa és az európai összefüggések jelentőségének a politikai változások mentén kikristályosodott tudatosodása.

A Habsburg Történeti Intézet tehát egyszerre eredmény és kezdet. Intézményesített kezdete azoknak az intellektuális változásoknak, amelyek újra felfedezhetővé teszik közös múltunkat.

2011-re a magyar kormány úgy határozott, hogy a Habsburg Történeti Intézet önállóságának jogi alapját képező Közalapítványt megszünteti, s az Intézetet a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány részévé teszi.

 

Gerő András
a Habsburg Történeti Intézet igazgatója

Munkatársak

Rendezvények

Budapest: régi az újban

A Habsburg Történeti Intézetben tartott előadást Török András művelődéstörténész, a Summa Artium igazgatója A régi és az új összeegyeztetése a budapesti városmagban: kényszerűség vagy sikerrecept? címmel október 17-én.

2018. október 17.
bővebben

Frontmozi: A baracktolvaj (1964)

A Frontmozi-vetítéssorozat keretében ezúttal Bulgária egyik legnevesebb rendezőjének: Vulo Radevnek A baracktolvaj című 1964-ben készült filmdrámáját tekinthették meg az érdeklődők a Kino Café Moziban.

2018. október 12.
bővebben

A béke első hónapja

A Habsburg Történeti Intézet rendezvényén Miskolczy Ambrus tartott előadást a román nemzettudatról, majd Gerő András az intézet igazgatója mutatta be az első világháborút követő egy hónappal foglalkozó kötetét.

2018. szeptember 26.
bővebben

Frontmozi: Viszontlátásra odafönt (2017)

A Frontmozi-vetítéssorozat keretében ezúttal egy tavaly bemutatott francia filmdrámát, a Viszontlátásra odafönt című alkotást tekinthettek meg az érdeklődők a Kino Café Moziban.

2018. szeptember 05.
bővebben

Frontmozi: Az obsitos (1917)

A Frontmozi-vetítéssorozat keretében először mutattunk be némafilmet. Balogh Béla filmrendező Az obsitos című alkotását a Kino Café Moziban tekinthették meg az érdeklődők.

2018. június 15.
bővebben

Könyveink

Vetítő