Életünk Kelet-Európa. Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára

Krausz Tamás - Szvák Gyula (szerk.)

A kötet tisztelgés az iskolateremtő, híres professzor és tudós, a „hármas” Kelet-Európa elmélet kidolgozója, számos monográfia és tanulmány szerzője, a nyolcvan éves Niederhauser Emil akadémikus előtt. A szerzők kollégák, pályatársak és barátok saját kutatási eredményeikre támaszkodva készítettek témáikban szerteágazó, mégis egy gondolat köré szerveződő, egy fogalom s régió, Kelet-Európa történetét körüljáró dolgozatokat.

A hatvanas-hetvenes évektől sokan tették fel a kérdést: Vajon mit jelent Kelet-Európa? Van-e közös identitásuk, közös sorsuk az itt élőknek, s ha igen, hogyan ragadható meg, miben áll ez a közös identitás? Milyen történeti, jogi, gazdasági és kulturális kategóriákkal írható le a „kelet-európaiság”? Hogyan zajlott az egyes népek nemzetté válása, mennyiben volt közös ez az út, miben különböztek egymástól? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések foglalkoztatták az etnikailag és kulturálisan sokszínű térség történetét kutató szakembereket.

A szerkesztők így fogalmaznak: „Az itt tanulmányával tisztelgő számos kolléga munkásságával azt is tanúsítja, hogy Kelet-Európa mindannyiunk közös történelmi élménye. És nem egyszerűen azért, mert életünknek ez a régió volt a fizikai kerete, hanem azért is, mert az írásokat áthatja az a meggyőződés, hogy Kelet-Európa nem egyszerűen geopolitikai, hanem történelmi fogalom. Az egységesülő Európával sem dobható ki a historiográfia lomtárába.”

Pannonica Kiadó, Budapest,  2003.
A kötet a Habsburg Történeti Intézet támogatásával jelent meg.

További könyveink